INSTALACJE SADOWSKI

Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych

Naszym klientom oferujemy projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

 • instalacji gazowych
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji wodociągowych
 • instalacji przeciwpożarowych
 • instalacji kanalizacyjnych
 • odwodnienia dachów i terenów
 • instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacji)
 • instalacji klimatyzacji
 • odnawialne źródła energii
 • kotłownie gazowe
 • kotłownie stałopalne
 • dostawa urządzeń i armatury sanitarnej
 • badanie szczelności instalacji gazowych i pozostałych instalacji sanitarnych
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • sieci gazowe
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • przyłącza gazowe

Ponadto oferujemy usługi:

 • kierowania budowami i robotami oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych